Gemeentelijk vastgoedmanagement. Een praktische handreiking.

De ruim 400 gemeenten in ons land bezitten een hoeveelheid gebouwen met een totaal bruto vloeroppervlak gelijk aan dat van de totale Nederlandse kantorenmarkt en een totale waarde van EUR 30 tot 40 miljard (ultimo 2008). Zijn gemeenten in Nederland wel voldoende toegerust om hun soms aanzienlijke vastgoedportefeuilles te managen?

Die vraag wordt steeds actueler. Het antwoord is niet eenduidig. Veel hangt af van de ambities van een gemeente en de bereidheid om professionals in te schakelen voor het aansturen van de vastgoedportefeuille. Want vastgoedmanagement doe je er niet even bij.
Het is dilemma is niet alleen dat een gemeente keuzes moet maken: wel of geen vastgoed, uitbesteden of niet, welke strategische uitgangspunten? Maar vooral dat de exploitatie van vastgoed als een vastgoedbedrijf moet worden aangestuurd. En dat is niet altijd goed te combineren met de politieke werkelijkheid van alledag.
Vastgoedmanager Paula Smits beschrijft de valkuilen en kansen in gemeentelijk vastgoedmanagement.
Dit boek is dan ook een praktische handreiking aan alle gemeenten die inzicht willen hebben in hun portefeuille. En willen sturen op kosten en rendement van hun vastgoed. Rendement dat gemeenten bovendien kunnen inzetten voor hun gemeentelijke doelstellingen.
Het boek is te bestellen via de boekenrealisator een virtuele boekenshop van Wedding drukkerij te Harderwijk.
In 2009 verscheen de eerste druk van dit boek. Gemeenten, maar ook opleidingsinstituten zijn er enthousiast mee aan de slag gegaan. Al snel kwam de vraag naar een tweede druk.

Nieuw in de tweede druk: verduurzaming van vastgoed
Politieke programma’s staan bol van duurzaamheidsambities. In de praktijk komt verduurzaming van bestaand vastgoed maar moeilijk van de grond. Terwijl het rendement de investering meestal overtreft. Deze herziene druk wijdt een nieuw hoofdstuk aan het potentieel van duurzaamheid voor bestaand gemeentelijk vastgoed.